GREPujeme 02: pevné mezery v datech

Tip pro GREP v InDesignu: jak automaticky změnit mezeru mezi číslicí v datumu a měsícem na pevnou (např. 2. června)? Najít: (\d\.)\s(\l) — nahradit: $1~S$2

Žádné komentáře: