Importujeme text z Wordu

Užitečné makro, které ve Wordu změní formátování (bold, italic, indexy, podtržení...) na znakové styly, které se přenesou do InDesignu a pak mohou být jednoduše upravovány.

Žádné komentáře: