Hlavou proti typografii

Ad: Podrobná příručka QuarkXPress 4 & 5 (ComputerPress)

Sazeči se dělí na tři kategorie: ti, kteří dobře ovládají program a zároveň znají typografii a dovedou ji (přes všechny nástrahy, které program často klade) na text aplikovat – ideál, žel stále v menšině; potom ti, kteří pouze znají program; a nakonec ti, kteří neumějí nic.
Jiří Hlavenka, „výrazná osobnost mezi autory počítačové literatury“ (jak se představuje na obálce), vydal Podrobnou příručku QuarkXPress 4 & 5 (Computer Press, 2003). Je to standardní příručka pro začátečníka, psaná sice poněkud upovídaným jazykem plným školáckých pravopisných chyb, ale po věcné stránce svůj úkol jistě splní. Smutné je, že „výstupem“ knihy bude právě sazeč, který o typografii nemá ani ponětí – bohužel podobně jako autor, který to – nechtěně komicky – o sobě prozradí sám.
Kniha totiž končí kapitolkou Typografické zásady, psaná i nepsaná pravidla. Hlavenka se odvolává na „staletou a důstojnou vědu“, apeluje na sazeče, aby ji ctil, a dává mu zásady, které je „rozumné dodržovat“. Co například? Parafrázujme: Rozdělovník se používá na konci řádků a u slov se spřežkami, všude jinde pomlčka. (Tady jsou moudřejší i Pravidla českého pravopisu!) – S výjimkou nadpisů sázejte pomlčku těsně k přiléhajícím písmenům. – České uvozovky vypadají “takto” a ‘takto’. – Point a cicero jsou synonyma. – Jaký je rozdíl v užití kurzivy? „Pamatujte si, že kurzíva (sic! – pozn. recenzenta) pouze vystupuje, zatímco tučné písmo vystupuje příšerně moc.“ A že má typografie, podobně jako každá věda, ustálenou terminologii? Nic se neděje, autor má „mínusky“ (rozuměj: minusky), „vodorovné“ a „tříčtvrteční čárky“ (rozuměj: pomlčky), „přímé písmo“ (základní řez písma) ap.
Jak skončit? Nejlépe větou autorovou: „Ještě několik let pilné práce a bude z vás skvělý typograf!“

Žádné komentáře: